Behörigheter 2023

MD Badrumsrenovering ger dig självklart hela 10 ÅRS garanti på arbetet vi utfört.


MD Badrumsrenovering är medlem i Byggkeramikrådet (BKR)

Behörigheten visar att företaget har fått utbildning i Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV och har den kunskap som krävs för att bygga ett fackmässigt utfört våtrum. Efter avslutad entreprenad ska företaget lämna ett Kvalitetsdokument till beställaren.

www.bkr.se


MD Badrumsrenovering är medlem i SÄKER VATTEN.

En auktorisation betyder att företaget uppfyller krav enligt Säker Vatten, utför VVS-installationerna enligt branschregler Säker Vatteninstallation, samt skriver intyg för varje installation.

www.sakervatten.se

BKR intyg

SÄKER VATTEN intyg

Behörigheter 2022

BKR intyg

SÄKER VATTEN intyg

Behörigheter 2021

BKR intyg

SÄKER VATTEN intyg

Behörigheter 2020

BKR intyg

SÄKER VATTEN intyg

Behörigheter 2019

BKR intyg

SÄKER VATTEN intyg

Behörigheter 2018

BKR intyg

SÄKER VATTEN intyg

Behörigheter 2017

BKR intyg

Behörigheter 2016

BKR intyg

Behörigheter 2015

BKR intyg

Behörigheter 2014

BKR intyg